Jusos Chemnitz

Jonny

stellvertretender Vorsitzender Jusos Chemnitz

161

Vorstand

Max Lindner Vorsitzender Jusos Chemnitz
Jonny stellvertretender Vorsitzender Jusos Chemnitz
Emil stellvertretender Vorsitzender Jusos Chemnitz
Tim stellvertretender Vorsitzender Jusos Chemnitz
Philipp stellvertretender Vorsitzender Jusos Chemnitz